Vështrime

Evropa dhe Kina marrin timonin e klimës

Gjatë vetëm një jave në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara këtë vit përfaqësuesit e tregut më të madh në botë dhe ekonomisë së dytë më të madhe në botë i hapën letrat rreth klimës. Nuk ka nevojë të jesh analist i inteligjencës kombëtare për t’i analizuar këto rezultate: Bashkimi Evropian dhe Kina që të dyja janë zotuar që të arrijnë emisione të dyoksidit të karbonit duke mos e përdorur energjinë, e njohur si “rrjeti-zero”, duke krijuar hapësirë të përbashkët për bashkëpunim më të thellë.

Për të qenë të sigurt, këto përpjekje duhet të mbështeten nga politika konkrete. Por edhe fjalët kanë fuqi. As presidenti kinez Xi Jinping dhe as kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen nuk janë të njohur për hiperbolizim apo se kanë bërë deklarime të mëdha pa pasur diskutime të hollësishme më parë. Nëse e caktojnë një cak të caktuar do të thotë se e dinë se si do ta arrijnë atë.