Vështrime

Ngufatja e demokracisë amerikane?!

Po si e lejoi Amerika veten që demokracia e saj të shndërrohet si një demokraci e ndonjë vendi të rendit të tretë botëror? Unë do të thosha se vdekja e demokracisë nuk vjen nga një goditje e vetme e çekanit në kokë, e as nga një plumb i shkrepur nga ndonjë pistoletë, vdekja e një demokracie vjen duke e ngufatur atë, në mënyrë të ngadalshme dhe me hapa të vegjël, porse ngufatja si proces vazhdon. A nuk jemi familjarë me këtë dukuri ne shqiptarët se si është ngufatur demokracia në shtetet tona gjatë dy, respektivisht tri dekadave të fundit

Po si e lejoi Amerika veten që demokracia e saj të shndërrohet si një demokraci e ndonjë vendi të rendit të tretë botëror? Unë do të thosha se vdekja e demokracisë nuk vjen nga një goditje e vetme e çekanit në kokë, e as nga një plumb i shkrepur nga ndonjë pistoletë, vdekja e një demokracie vjen duke e ngufatur atë, në mënyrë të ngadalshme dhe me hapa të vegjël, porse ngufatja si proces vazhdon. A nuk jemi familjarë me këtë dukuri ne shqiptarët se si është ngufatur demokracia në shtetet tona gjatë dy, respektivisht tri dekadave të fundit

Ashtu siç do të kishit imagjinuar edhe ju, sirtari im diplomatik u mbush përplot kabllograme të ndryshme diplomatike gjatë javës të cilën e lamë pas. Fitorja e projektuar e presidentit të zgjedhur Joe Biden, tashmë si konfirmim i projektuar i të gjitha mediave më me nam në Amerikë, si dhe nga ato botëroret. Deri më 1 dhjetor është afati që ato edhe të certifikohen nga shtetet veç e veç, si dhe rezultati i zgjedhjeve të tyre me numrin e të dërguarve të Kolegjit Elektoral që secili shtet i bart në vete.