Vështrime

Murtaja apo kolera?

Çka arriti kjo klasë politike e Kosovës për gati 10 vjet dialog? Së pari i krijoi rrethanat për themelimin e një “Republike Serbe” brenda Kosovës. Pastaj i nxori në pazar kufijtë e Kosovës.

Çka arriti kjo klasë politike e Kosovës për gati 10 vjet dialog? Së pari i krijoi rrethanat për themelimin e një “Republike Serbe” brenda Kosovës. Pastaj i nxori në pazar kufijtë e Kosovës.

Për Serbinë, si humbëse e konfliktit, këto janë dy shanse për t’u kthyer si faktor në dizajnimin e shtetit të Kosovës sipas interesave të Beogradit: nëse nuk lejohet ndarja, e bëjmë “Republikën Serbe” brenda Kosovës. Ky është projekti i tanishëm.