Vështrime

Të konsumuar nga historia

Ballkani - citohet të ketë thënë Winston Churchilli - prodhon më shumë histori sesa që mund të konsumojë. Derisa nuk është e sigurt nëse këtë vlerësim e ka bërë vërtet burrështetasi i njohur britanik, fjalia tingëllon shumë e vërtetë. Së paku në rastin e Kosovës.

Derisa politika e sotme e Kosovës për çdo ditë nxjerr data të reja historike, memoria jonë e korruptuar duket se i ka lënë në harresë ato momente që vërtet ishin kthesë dramatike për vendin

Ballkani - citohet të ketë thënë Winston Churchilli - prodhon më shumë histori sesa që mund të konsumojë. Derisa nuk është e sigurt nëse këtë vlerësim e ka bërë vërtet burrështetasi i njohur britanik, fjalia tingëllon shumë e vërtetë. Së paku në rastin e Kosovës.

Numri i momenteve dhe ngjarjeve historike që ka kaluar Kosova është shumëfishuar në vitet e fundit, saqë krijohet përshtypja sikur Kosovës në 20-30 vjetët e fundit i kanë ndodhur gjëra, që shumicës së vendeve dhe popujve të botës nuk u kanë ndodhur me shekuj. Kalendari historik i Kosovës është i mbushur me momente të deklaruara si kthesa historike, saqë zor që gjendet ndonjë ditë brenda vitit që nuk ka qenë datë historike në të kaluarën e afërt.