Vështrime

Të vërtetat që ndjekim – Kamala Harris

Në jetë mësova se besimi është folje, shkruan Kamala, dhe folja është veprim. Libri i saj është pikërisht një thirrje për veprim, dhe kjo mund të bëhet vetëm duke shpalosur të vërtetat

Besimi është folje