Vështrime

Pse idealistët po përfundojnë si materialistë

Përkundër animoziteteve të thella, idealistët e dikurshëm të “rezistencës së armatosur” dhe ata të “rezistencës paqësore“ e inauguruan dhe e materializuan bashkëqeverisjen rreth njëzetvjeçare në mënyrë ideale

Ne që merremi me studimet e politikologjisë e kemi për detyrë që t’ia sqarojmë opinionit të interesuar si u krijua dhe pse aq gjatë po vazhdon simbioza e pushtetit mes lidershipit të “rezistencës se armatosur” dhe lidershipit politik të “rezistencës paqësore”?