Vështrime

Mesazhi joverbal i një presidenti

Pas dhjetë vjetësh pritjeje për padinë e Thaçit vjen padia kundër Thaçit. Tani diskursi i Thaçit president ndryshon. Ai nuk jep më intervista direkte, ato kërkojnë angazhim maksimal e rrezikim të fytyrës në çdo kohë. Tani presidenti mundohet të lexojë sa më bindshëm në telekamerën përpara tij, pak më poshtë fytyrës së tij

Makineria e shikimit