Vështrime

Për çka duhet të shqetësohemi... 

Kush shqetësohet tani, është dashur të shqetësohet kur vitin e kaluar Gjykata Speciale i dërgonte ftesë madje edhe ministrit të Drejtësisë të Republikës së Kosovës, i cili nuk është figurë e luftës.

...dhe për çka është dashur të shqetësohemi në 20 vitet e fundit?

Kush shqetësohet tani, është dashur të shqetësohet kur vitin e kaluar Gjykata Speciale i dërgonte ftesë madje edhe ministrit të Drejtësisë të Republikës së Kosovës, i cili nuk është figurë e luftës.

Kush shqetësohet tani, është dashur të shqetësohet për njoftimet se në një pyll apo në një fushë u gjet kufoma e këtij apo atij personi që mund të ketë qenë dëshmitar apo mund të ketë pasur informata për ndokënd. (Pse gati kurrë këto raste në Kosovë nuk sqarohen nga drejtësia?)