Vështrime

Një ndarje e pazakontë e punëve mes Washingtonit dhe BE-së

1.

Libri i Boltonit, negociatat e së shtunës në Washington dhe rrëfime të tjera inkompetencash

1.

Jam duke lexuar librin e John Boltonit “The room where it happened”, të cilin presidenti Trump u përpoq ta ndalonte së botuari.