Vështrime

Lidhja e Dështakëve të Kosovës dhe PANdemia në Kosovë

Sot nuk do të dëshiroja që fare të shkruaja në ditarin tim. Me më shumë dëshirë do të rrija i mbyllur kështu në karantinë, si edhe e mbarë bota, përveçse mbylljes sime i është shtuar edhe karantina nga turpi se çfarë njerëzish na përfaqësojnë. Në fakt, sigurisht keni lexuar shumë shpesh lajme se si në një kontejner bërlloku është gjetur një foshnjë e porsalindur. Cilat janë mendimet e para, të cilat u bien në kokë? Janë pikërisht pyetjet se çfarë nëne mund të jetë ajo, e cila e hedh foshnjën e porsalindur në kontejner mbeturinash? E mban në barkun e saj për 9 muaj dhe më pas një qenie të porsalindur aspak fajtore e hedh në kontejner mbeturinash.

Nuk mundemi t’i paragjykojmë arsyet e ngjizjes së asaj foshnje. Kënaqësi e momentit, lidhje jo e aprovuar, marrëdhënie pa mbrojtje dhe mosdëshirë e të atit për ta pranuar atësinë, në një shoqëri me rrënjë të thella patriarkale të gjitha këto mbesin pyetje valide, mirëpo analogjia të cilën unë dëshiroj që të bëj është se sot populli i Kosovës është ajo foshnja e porsalindur e hedhur në kontejner mbeturinash. E jashtë kontejnerit? Jashtë tij mbretëron një pandemi, e cila është duke e gjunjëzuar edhe botën. As që dëshiroj të paramendoj se çfarë do të mund t’i bëjë një vendi të vjedhur e të shkatërruar, si Kosova.