Vështrime

Lakmia, smira dhe inati që nuk na u ndanë kurrë

Lakmia, smira dhe inati kanë qenë gjithmonë armiqtë më të mëdhenj të njerëzisë, të cilat gjithashtu e shtynë njeriun në veprime jo të arsyeshme dhe jo të logjikshme. E sidomos kur në ditët e sotme mënyra që një individ të pasurohet është shumëfish e përshpejtuar, kur ai individ të përfshihet në jetën politike të një shoqërie

Lakmia, smira dhe inati kanë qenë gjithmonë armiqtë më të mëdhenj të njerëzisë, të cilat gjithashtu e shtynë njeriun në veprime jo të arsyeshme dhe jo të logjikshme. E sidomos kur në ditët e sotme mënyra që një individ të pasurohet është shumëfish e përshpejtuar, kur ai individ të përfshihet në jetën politike të një shoqërie

Edhe klima ka ndryshuar dhe kjo gjë vërehet shumë mirë nga viti në vit. Dimri nuk është as përafërsisht se si ishte dikur. A ka ndikuar njeriu në ndryshimin e klimës në botë, unë nuk jam shumë i bindur në atë gjë. Unë më shumë mendoj se planeti ynë kalon në një cikël të rregullt, kur këso ndryshimesh klimatike kanë ndodhur edhe më parë. Thuhet se ndërrimi i poleve magnetike, i cili ka ndodhur edhe shumë herë të tjera në këtë planet, ka qenë shkaktari i ndërrimit të kushteve klimatike. Nuk do të thotë që edhe degradimi, të cilin ne ia bëjmë natyrës me zhvillimin kaq të madh industrial, lirimin e gazeve të monoksid karbonit, shkatërrimin e natyrës, nuk e kanë kontributin e vet në përshpejtimin e ndërrimit të kushteve klimatike, mirëpo prapë mendoj se Toka kalon në disa cikle, të cilat gjatë historisë së saj 4 miliardë-vjeçare i janë përsëritur.