Vështrime

Planeti A

Derisa nuk ka një Planet B, opsion mbetet njëfarë revolucionarizimi ekologjik dhe ku secili me pjesën e vet të përgjegjësisë bën diçka për një mjedis të jetueshëm. Kjo, një përpjekje minimale për t`u bërë bashkë me Paktin global për t`i dalë në ballë krizës mjedisore. Së paku, në një segment, Kosova e ka hisenë e vet në ngrohjen globale. Prej disa vjetësh, analizatorët e klimës e nxjerrin Prishtinën ndër vendet më të ndotura në glob me një nivel enorm prezence të dyoksid karbonit

Është prirje e zakonshme që asociacioni i parë për termin “ngrohje globale” të ndërlidhet me verërat tropikale e vjeshtat pranverore. Ka një saktësi në këtë përkufizim, në shikim të parë naiv.