Vështrime

PISA: Është edhe më keq seç duket

Në mjekësi ekziston një shprehje për gjendjen e arsimit në Kosovë: quhet vdekje klinike

1.