Vështrime

Hisja e diasporës në vendimmarrje

Vota e diasporës ishte më e qartë për ndryshim sesa e qytetarëve që votuan në Kosovë. E mira e daljes në rritje e votuesve të diasporës është se ajo ul edhe mundësinë që dikush “me ua votu votën”. Ajo rrit proporcionalisht përqindjen e përgjithshme të daljes në votime dhe u jep më shumë legjitimitet të zgjedhurve dhe institucioneve që ata drejtojnë

Procesi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që mori notën më të lartë ditën e votimit, sa për mbarëvajtjen po aq edhe për publikimin e shpejtë të rezultateve preliminare, ka shanse të komprometohet në fazat e mëvonshme të saj.