Vështrime

Drama e 30 gushtit

Në rast se nuk i fiton zgjedhjet, Osmani nuk do të mundë të bëhet kryeministre. E me gjasë do ta humbë mundësinë që të kandidojë sërish, ngase "rastin ia dhanë, e nuk e shfrytëzoi". Ndoshta edhe ky do të mundë të ketë qenë plani i gardës së vjetër të LDK-së: që Osmani të "digjej" e që LDK-ja të vazhdonte me të vjetrën.

Po të dija se në mesin e partive që garojnë do të gjendet dikush që përnjëmend do t'i bënte ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të shmangur ditën sikur këtë të 30 gushtit, do t'ia jepja votën time pa e menduar dy herë.