Vështrime

Të vërtetat që s’mund të anashkalohen

Çdo dështim i ri në arsim e çon gjithë vendin një shkallë më thellë në humnerën e sundimit të injorancës. Dhe kjo injorancë më pas forcon nivelin e ulët, shpeshherë edhe kriminal, të qeverisjes së vendit. Sepse, dështimi në arsim nuk prodhon kolaps të shkollës – prodhon kolaps të shoqërisë dhe të shtetit

I.