Vështrime

Efektet e marrëveshjeve teknike: Perspektiva rome

Komuniteti rom është njëri nga komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë. Në mesin e problemeve të shumta, me të cilat ata ballafaqohen është edhe mungesa e dokumenteve civile të Kosovës.

Disa romë, për arsye të ndryshme, nuk kishin të drejtë të marrin dokumente civile të Kosovës.