Vështrime

Ligji kosovar i Murphyt

“Çdo gjë që mund të shkojë keq, do të shkojë edhe më keq se ç’mendon”

1.