Vështrime

Liberalizojini vizat për fëmijët

Evropa po e diskriminon Kosovën duke mos na liberalizuar vizat, vendimmarrësit tanë po i diskriminojnë qytetarët e vet, duke mos iu mundësuar liri të lëvizjes mijëra fëmijëve me aftësi të kufizuara

RRETH 2 MILIONË kosovarë janë mbyllur dhe jetojnë si në ghetto për shkak se vendet e Bashkimit Evropian ende nuk kanë vendosur që të liberalizojnë vizat për qytetarët e Kosovës. Kosova i ka përmbushur 95 kriteret e parashtruara nga Komisioni Evropian, më shumë se secili shtet në rajon, dhe kjo nuk ka mjaftuar që t’iu mbushet mendja disa qeverive në Evropë që t’i lejojnë kosovarët në Schengenin e Bardhë.