Vështrime

Turizëm pa dorën e shtetit

Drejtuesve të institucioneve që mjaftohen me ndarjen e 100 mijë eurove në vit për Zyrën e turizmit, kot u tregon se Kroacia, një vend në rajon, ndan 30 milionë euro e përfiton 12 miliardë në vit, e as që në Evropë është sektori i tretë me ndikim ekonomik. Më kot u tregon se ndikimi i tij është edhe social e integrues. Se vë në funksion shumë sektorë të tjerë e për rrjedhojë rrit numrin e të punësuarve, madje më shumë se KEK-u, PTK-ja, “Trepça”...

Turizmi nuk është në listën e prioriteteve të Qeverisë. Nuk është as në listën e gjerë të sektorëve më pak të rëndësishëm të zhvillimit e të ekonomisë. Pra, nuk është askund.