Vështrime

Rrena e vërtetë

Pas dy dekadave, faktorëve që besonin në profesionalizmin tim iu kujtua për të propozuar një gjykatë dhe rezolutë për gjenocidin e forcave serbe në Kosovë. Unë e pata humbur besimin para njëzet vjetëve. Meqë kuptova se këta i harrojnë shumë shpejt krimet që duhet mbajtur në mend, ndërsa vazhdimisht e kanë në mend pushtetin. Shpresoj se qytetarët po e kuptojnë pse pas njëzet vjetëve të vërtetat për krimet serbe politikanët po mundohen për t’i mbrojtur me rrena

S’ka dilemë. Para rreth njëzet vjetëve bota demokratike e ka ditur të vërtetën për cenimet dhe shkeljet sistematike të të drejtave humane nga regjimi serb në Kosovë. Si reagim ndaj kësaj të vërtete aksiomatike aleanca demokratike e bombardoi shkaktarin e kësaj gjendjeje... Pas njëzet vjetëve dikush është kujdesur që në ndërtesën e sovranit ta shfaqë fotografinë, e cila dhunimet e vërteta ndaj grave dhe burrave të forcave serbe t’i paraqesë si të rrejshme. Spin-doktorët po kujdesën që rrena të jetë stereo e vërtetë…