Vështrime

Gropa

Jemi në gropë - është ndjenja më e përhapur sot në shoqërinë kosovare. Na kanë mashtruar të gjithë. Mbase kurrë më shumë zhgënjim dhe pesimizëm s’ka pasur në popullatën e Kosovës në këta 20 vjetët e lirisë

NUK ËSHTË tipike ngathtësia e reagimit të klasës politike, por edhe të përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe njerëzve me ndikim publik në vend, lidhur me vërejtjet e fundit që po vijnë nga SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian, por edhe nga shtetet si Gjermania, për mospezullimin e taksës prej 100 për qind të produkteve nga Serbia dhe Bosnja. Nuk mund të thuhet se nuk ka reagim, por ky ngjan si shumë i mefshtë, i butë dhe jo fort normal për situata të këtilla.