Vështrime

Ku ke qenë ti gjatë luftës?

Universale është dhimbja, universale është trauma, kurse askush më nuk është ai që ka qenë… Një vështrim për fenomenin e shfaqjes teatrale “Bretkosa”

KU KE QENË ti gjatë luftës? Përgjigje në këtë pyetje kanë të gjithë qytetarët që kanë jetuar në atë që dikur quhej Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë. Se kjo pyetje, në njërin ose në rastin tjetër, i është shtruar secilit.