Vështrime

Kufijtë dhe njerëzit e FSK-së

Vendosja në veri do të jetë testi më i madh për FSK-në pasi të jetë votuar pakoja ligjore për transicionin e saj në ushtri. Që kjo të arrihet duhet punuar paralelisht për të dy shtyllat e mandatit të ushtrisë së re – mbrojtjen e integritetit territorial dhe mbrojtjen e qytetarëve dhe komuniteteve

Pas më shumë se pesë vjet deklarata e zotime politike, Kuvendi i Kosovës do të ketë para vetes ligjet që Forcën e Sigurisë së Kosovës e shndërrojnë në forcë ushtarake. Emri dhe akronimi mbeten të njëjtë, por mandati ligjor tani e përcakton FSK-në si një “forcë ushtarake multietnike, profesionale, e armatosur dhe e autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit, në pajtim me mandatin e dhënë kushtetues dhe ligjor”.