TEMPUS

Shala: Mungesa e arsyetimit të vendimeve duhet të trajtohet nga akterët e drejtësisë

Afrim Shala

Afrim Shala, gjykatës i Gjykatës Supreme, ka thënë se mungesa e arsyetimit të vendimeve, duhet të trajtohet nga akterët e drejtësisë.

Në “Tempus” në KTV, gjykatësi Shala ka theksuar se një ndër problemet me të cilat është përballur sistemi i drejtësisë është politika ndëshkimore, e që konsiderohet pjesë përbërëse e vendimmarrjes.

“Njëra prej çështjeve që duhet të kemi në konsideratë ne si sistem gjyqësor është edhe pjesa e arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore konsiderohet pjesë përbërëse e të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor, që bën pjesë në kuadër të nenit 6 të Konventës Evropiane. Kështu që mbi bazën e saj, një aspekt i tillë do duhej të përmirësohej tej mase në kohët në vijim”, ka deklaruar Shala.

Ai ka thekuar se vendimeve të caktuara në shumë raste iu mungon arsyetimi i mirëfilltë, i cili konsiderohet edhe si pjesë përbërëse e shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe si i tillë duhet të trajtohen nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme.

“Ne do duhej të punojmë më tepër në këtë drejtim, që ndoshta është mirë të kemi takime më të shpeshta niveli i Apelit, me nivelin Suprem dhe Gjykata Themelore, që t’i kushtohet një vëmendje më e veçantë kësaj çështjeje”, ka shtuar gjykatësi.

Ai ka përmendur që edhe Gjykata Kushtetuese ka anuluar disa vendime të instancave më të ulëta shkaku i mungesës së arsyetimit të vendimeve.
 

Lexo përditësimet tjera
Afrim Shala

Shala: Me anëtarësim në KiE, kosovarët mund t’i drejtohen Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut

Gjykatësi në Gjykatën Supreme, Afrim Shala, ka thënë se nëse Kosova bëhet pjesë e Këshillit të...