Tempus

Si u integruan serbët në institucionet e drejtësisë dhe çfarë ndodhi pas dorëheqjes së tyre?

 

Më 2013, Kosova dhe Serbia ishin marrë vesh që autoritet gjyqësore do të integroheshin dhe operonin brenda kornizës ligjore të Kosovës. Gjithashtu, ishin pajtuar që përbërja e gjyqësorit të reflektonte përbërjen etnike të juridiksionit territorial të secilës gjykatë respektive në veriun e Kosovës.

Po ashtu, ligjet e Kosovës do të zbatoheshin nga gjyqësori, do të kishte një Prokurori dhe Gjykatë në Mitrovicë, do të përcaktoheshin degët e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ndërsa kryetari i gjykatës do të ishte serb i Kosovës, por kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të ishte shqiptar.