Tempus

Zogaj: Raporti i IKD-së për korrupsionin është kredibil, po shfrytëzojmë të gjitha resurset në këtë drejtim

 

Albert Zogaj, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), ka thënë se raporti i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) për korrupsionin është kredibil.

“Me të vërtetë është raport kredibil, e çmoj shumë, sepse ka ngritë dhe ka legjitimu disa tema që ne i kemi brenda sistemit, nevojën e seancave bllok, që është po ashtu shumë më rëndësi, por po e parashtroj një pyetje, Kodi i Procedurës Penale do të hyjë në fuqi diku në muajin shkurt dhe thotë që brenda 20 muajve do të themelohet të gjitha panelet e krimeve të randa me gjyqtarë nga Departamenti i Krimeve të Rënda. Pra, për gjithë profesionistët kur shtrohet një pyetje pse do të ndodhë pas 20 muajve, është e thjeshtë sepse nuk ka gjyqtarë të mjaftueshëm”, deklaroi Zogaj në Tempus të KTV-së.