Tempus

Miftaraj: Ende ka gjyqtarë që e shkelin etikën

 

Ehat Miftraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) tha se ende ka gjyqtarë që nuk e marrin punën seriozisht dhe shkelin etikën.

“Besoj që gjithçka lidhet me atë vullnetin politik, mos t’i them tash vullnet politik në kuptim të politikës, por në vullnetin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, me vullnetin e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Është e vërtetë se si në KGJK dhe në KPK, rregulloret për vlerësim të performancës nuk kanë qenë ndoshta më adekuatet në kuptim të vlerësimit të performancës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve në mënyrën më profesionale të mundshme, por që kanë qenë disa parametra që nëse do të ishin bërë në mënyrën e duhur, besoj që do të kishim ndoshta më shumë përgjegjësi, më shumë llogaridhënie, qoftë në gjykata, qoftë në prokurori”, tha Miftaraj të martën në “Tempus” të KTV-së.