Tech

Facebooku, Instagrami e WhatsAppi bien nga sistemi

 

Facebooku, Instagrami dhe WhatsAppi aktualisht janë të paqasshëm për shfrytëzuesit në mbarë botën.

Pronare e gjithë këtyre rrjeteve është Facebooku dhe aktualisht nuk mund të shfrytëzohet as Facebook Massenger.