Tech

Revolucioni në ngecje i veturave pa ngasës

Revolucioni në ngecje i veturave pa ngasës
 

Nga viti 2021, sipas “Silicon Valley luminaries”, politikanëve dhe kompanive të mëdha prodhuese të veturave, automjetet me vetëngasje veçse do të bridhnin rrugëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në autostradat e Britanisë së Madhe dhe madje do të ishin të gatshme edhe robot-taksitë në Londër.

Sidoqoftë, 1 janari nuk e ka sjellë revolucionin e automobilave pa ngasës. Por, në javët e fundit të vitit 2020, Uber, një nga përfituesit më të mëdhenj të supozuar, ka vendosur që t’i ndalë planet për taksi vetëngasës, duke ia shitur divizionin e tij autonom “Aurora”-s me një shumë prej 4 miliardë dollarësh – përafërsisht sa gjysma e vlerës që kishte në vitin 2019.