Tech

“Tik Tok” në procedim zyrtar nga garantuesi i sigurisë “Privacy”

“Tik Tok” në procedim zyrtar nga garantuesi i sigurisë “Privacy”
 

Romë, 29 dhjetor – Mungesa e vëmendjes ndaj mbrojtjes së të miturve, ndalimi i regjistrimit për fëmijë që mund të anashkalohet lehtësisht, transparenca dhe qartësia e ulët në informacionin e dhënë për përdoruesit, cilësimet e paracaktuara që nuk respektojnë privatësinë, janë disa nga shkeljet kryesore që Garantuesi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (Privacy) ka kontestuar kundër “Tik Tok”, rrjetit social të përdorur veçanërisht nga të rinjtë.

“Kohët e fundit kemi marrë një komunikim nga garantuesi “Privacy” për mbrojtjen e të dhënave personale. Ne po përfundojmë verifikimin e përfundimeve të autoritetit dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me garantuesin për të dhënë informacion”, tha një zëdhënës i “TikTok”.