Tech

Amazon, Google dhe Wish largojnë produktet neo-Naziste nga shitja

Amazon, Google dhe Wish largojnë produktet neo-Naziste nga shitja

Amazon, Google dhe Wish i kanë hequr produktet neo-Naziste dhe të supremacistëve të bardhë që po shiteshin në platformat e tyre pas një hetimi nga BBC.

Flamujt e supemacistëve të bardhe, libra neo-Naziste dhe produkte tjera nga Ku Klux Klan ishin për shitje në këto faqe.