Tech

ESA në mision për të pastruar hedhurinat në hapësirë

ESA në mision për të pastruar hedhurinat në hapësirë

Darmstadt, 10 dhjetor - Agjencia Europiane e Hapësirës (ESA) po planifikon një mision të përbashkët me një shoqëri tregtare, për pastrimin e mbeturinave nga misionet hapësinore, deklaruan ministrat përkatës të vendeve të përfshira.

Misioni i parë i këtij lloji do të nisë në vitin 2025, nën emrin “ClearSpace 1”.