Tech

Google do t’i shënjojë pjesët e rëndësishme të videove në rezultatet e kërkimit

Google do t’i shënjojë pjesët e rëndësishme të videove në rezultatet e kërkimit

Kërkimi i internetit ndihmon në gjetjen e lehtë të videoklipeve, por nuk është shumë i dobishëm nëse po e kërkoni një segment të caktuar të videos. Google tani dëshiron t’i ndihmojë përdoruesit duke i shënjuar momentet specifike në video, dhe kjo bazohet në sugjerimet (timestamp) e siguruara nga krijuesi i videos.

Fillimisht, indeksimi i videos do të jetë në dispozicion vetëm për kërkimet në gjuhën angleze, të cilat i përfshijnë videot në YouTube. Google i inkurajon përdoruesit dhe krijuesit e videove që në klipet e tyre t’i shtojnë timestampet.