Tech

Google Earth “detektiv” krimesh

Google Earth “detektiv” krimesh

Një nga risitë teknologjitë që solli interneti ishte mundësia për të parë çdo pjesë të globit nga sateliti.

Google Earth, nga Google, është programi më kryesor dhe më i saktë për këtë që qëllim.