Tech

A i përkisni grupit të rrezikut që i tërheq hakerët

 

Edhe pse programet mbrojtëse mund të ndihmojnë, sjellja e përdoruesit bën që të bëhet grup rreziku për infeksione të ndryshme kompjuterike dhe komprometime të ndryshme të sigurisë së të dhënave.

Rreziku kibernetik