Tech

Fëmijët në Kosovë të rrezikuar nga varësia prej internetit

Foto: Ilustrim
 

Përdorimi i tepërt dhe i pakontrolluar i internetit nga ana e fëmijëve mbetet problem shqetësues. Kosova ka popullsinë më të re në Evropë dhe sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat që merren me studime kibernetike, janë 97 për qind e fëmijëve që kanë qasje në internet.

Në hulumtim thuhet se janë 85 për qind e fëmijëve që luajnë lojëra online, ndërkaq 35 për qind kyçen në lojëra agresive.