Sport

Funksionalizohet Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në Kosovë

Sportistët që vlerësojnë se u bëhet e padrejtë – por edhe klubet, federatat, organizatat sportive dhe palët e treta të përfshira në sport – do ta kenë një adresë ku mund të ankohen dhe ta kërkojnë drejtësinë.

 

Sportistët që vlerësojnë se u bëhet e padrejtë – por edhe klubet, federatat, organizatat sportive dhe palët e treta të përfshira në sport – do ta kenë një adresë ku mund të ankohen dhe ta kërkojnë drejtësinë.

Tashmë Kosova është me Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (GJAS), e cila llogaritet funksionale.