SOT

Salsa e bachata, pjesë e jetës së shumë të rinjve

 

Lëvizjet e ndryshme, herë të kontrolluara e herë të lira, i bashkojnë në një sallë shumë të rinj. Teksa ekzekutojnë këto lëvizje, në fizikun e tyre gërshetohet buzëqeshja dhe duket sikur muzika dhe vallëzimi u ka lindur përbrenda.

Salla, e cila duket një hapësire bosh, ndërron kur brenda saj bashkohen të gjithë që e kanë pasion vallëzimin. Mbizotëron energjia.