SOT

Prizrenasi, kampion në sportin ekstrem "Off road"

 

Auto Moto është prej sporteve më të pëlqyera sa u përket garave malore. Njihet edhe si një prej sporteve ekstreme, i cili kërkon përkushtim, sidomos kujdes gjatë akrobacioneve, për faktin se gabimi më i vogël mund ta devijojë ngasjen.

Lavdrim Halili është merakli i vozitjes, akrobacioneve dhe e do shumë konkurrencën e fortë. Ai njihet si mjeshtër për ta drejtuar makinën në rrugët më të vështira malore.