SOT

Gjuha e shenjave për integrimin në shoqëri

 

Në qendrën burimore për mësim dhe këshillim “Nënë Tereza” në Prizren, vijnë dhe zhvillojnë mësimet nxënësit me dëmtime në të folur dhe të dëgjuar.

Nga kjo qendër, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, këtyre fëmijëve u ofrohen të gjitha kushtet e nevojshme për mësim dhe integrim në shoqëri.