SOT

Të rinjtë e Mogillës që vullnetarisht e pastrojnë fshatin

 

Çdo të diel të rinjtë e fshatit Mogillë zhvillojnë aksione për pastrimin e fshatit.

Në baza vullnetare ata gjenden nëpër të gjitha lagjet e këtij fshati të Vitisë.