SOT

Të burgosurat në Lipjan mësojnë zanatin e filigranit

 

Disa nga të burgosurat kanë më shumë se një dekadë që bëjnë jetën prapa grilave të burgut të grave në Lipjan. Secila prej tyre ka arsye të ndryshme për qëndrimin këtu.

E gjatë vuajtjes së dënimit, të burgosurat njëkohësisht kanë mundësi të marrin trajnime për zanate të ndryshme.