SOT

Kanuni i Policisë së Kosovës

 

Është zëri i të gjitha ndodhive në rajonin e Ferizajt, e madje emri i tij e bën edhe më interesant personalitetin e tij.

“Kanuni i Lekë Dukagjinit” dikur përcaktonte e ndante rregull mes shqiptarëve.