SOT

“Rruga e kovaçëve” me vetëm 2 farkëtarë

 

Dikur ky vend njihej si “Rruga e Kovaçëve”, ku kishte gjithsej 8 farkëtarë që ushtronin këtë zeje.

Tani kjo rrugë ka ndryshuar dhe kanë mbetur vetëm dy të fundit që po e mbajnë ende të gjallë këtë zeje në Prishtinë.