SOT

Minibusi i parë elektrik në Kosovë për vizitorë te Pylli i Arinjve

Afro 3 kilometra është rruga që e përshkon minibusi elektrik prej ditës kur u vu në funksion në Pyllin e Arinjve.

 

Afro 3 kilometra është rruga që e përshkon minibusi elektrik prej ditës kur u vu në funksion në Pyllin e Arinjve.

Ky relacion nis nga Pylli i Arinjve deri ku ndahet rruga për fshatin Mramor me rrugën e Liqenit.