SOT

SOT nën udhëheqjen e Fatmir Lamës

Për 20 vjet me radhë, shikuesit e Kohavisionit e fillojnë ditën me programin e mëngjesit.

11 prej këtyre viteve, Fatmir Lama ishte ai që udhëhoqi ekipin e gazetarëve, kryesisht të rinj në moshë e në profesion.