SOT

Pensionisti dhe punimet e tij nga hekuri

Pas pensionimit, Driton Kosova qetësinë shpirtërore e gjen duke salduar orendi të ndryshme shtëpiake dhe dekorime. Fillimisht ai i dizajnon ato në një fletë e më pas fillon saldimin e pjesëve metalike. Tërë këtë punë e kryen në punëtorinë e tij të vogël “Studio Fe”, e cila gjendet në oborrin e shtëpisë së tij në Mitrovicë.

 

Pas pensionimit, Driton Kosova qetësinë shpirtërore e gjen duke salduar orendi të ndryshme shtëpiake dhe dekorime. Fillimisht ai i dizajnon ato në një fletë e më pas fillon saldimin e pjesëve metalike. Tërë këtë punë e kryen në punëtorinë e tij të vogël “Studio Fe”, e cila gjendet në oborrin e shtëpisë së tij në Mitrovicë.

Muret e shtëpisë e pjesë të ndryshme në kopshtin e tij janë të rrethuara me figura të ndryshme dekoruese, të bëra kryesisht nga hekuri dhe druri. E ngjyrat e ndezura të tyre i japin gjallëri vendit.