SOT

Nevoja për lodra për fëmijët me aftësi të kufizuara

Blerina Krasniqi bashkë me babanë e saj, Ismailin, shkojnë shpesh në parqe, por qasja dhe lodrat e përshtatshme nuk janë aty. Ndonëse tregon se e preferon Parkun e Gërmisë, lojërat i ka në shtëpinë e saj.

Në parqe të Prishtinës, ashtu si edhe nëpër komunat e tjera, mungojnë këndet e lojërave që u japin qasje fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Ai e thekson nevojën për të dalë, por duke përdorur masa mbrojtëse.