Shpallje të pavlefshme

Ejup Gjota shpall të pavlefshme dëftesat e vitit III dhe IV, lëshuar më 1989 të Sh.M. “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Data e publikimit: 10.09.2020
Shpërndaje
Të tjera